Tim van Dalen

 Ik ben Tim van Dalen.  Zolang ik me kan herinneren, heb ik een sterke interesse in flora, fauna, mileu, duurzaamheid en weerkunde. Een brede natuurwetenschappelijke studie was voor mij daarom een logische keuze.

 

Tijdens mijn studies BSc Bodem, Water, Atmosfeer (inclusief minor ecologie) en MSc Earth & Environment aan de Wageningen Universiteit leerde ik vooral dat nagenoeg alle processen met elkaar samenhangen. Gedegen kennis van de ondergrond, de waterstromen en de meteorologie helpen om de kansen voor groei en ontwikkeling van planten en bomen in te schatten.

In mijn werkervaring als operationeel meteoroloog en milieuadviseur heb ik veel waardevolle kennis en ervaring opgedaan.

 

In mijn vrije tijd werk ik momenteel als vrijwillig natuurgids voor het Utrechts Landschap.

 

Nu duidelijk is dat de wereldwijde opwarming het gevolg is van menselijk handelen groeit ook het besef van het belang van bosaanplant. Niet alleen de grootschalige aanplant vanwege CO2-opslag, maar ook de positieve lokale effecten van stedelijk groen worden steeds vaker belicht. Hier valt nog veel winst te behalen, ik ga me er voor inzetten! 

 

Binnen Tree-o-logic ga ik als boomtechnisch adviseur aan de slag, waarin ik zowel mijn passie voor bomen en planten, mijn kennis en ervaring mooi kan combineren.