Projecten en cases
van tree-o-logic.

Nederland staat bekend om zijn uitgebreide openbaar vervoer netwerk. Daar horen natuurlijk ook kilometers veilig spoor bij. Tree-o-logic heeft bijgedragen aan de veiligheid rondom de perrons, door alle bomen en groenvlakken op de stations in beeld te brengen, te controleren en zo één bestand te creëren van alle data.
Assetmanagement is voor NS Stations erg belangrijk omdat ze met meerdere partijen werkt. Zo is helder welke taak uitgevoerd wordt door welke partij. Op deze manier houdt de beheerder overzicht op alle projecten en werkzaamheden en heeft grip op het groen van de stations in heel Nederland!

Voor Provincie Gelderland was er behoefte aan een ervaren projectmanager met brede kennis die toezicht kan houden op een onderhoudsproject.
De werkzaamheden betroffen het toezicht houden op het dunnen en snoeien van boomvlakken en alle werkzaamheden die voor het uitvoeren van dit werk noodzakelijk zijn. Er werd toezicht gehouden op verkeersmaatregelen, het bijhouden van aantallen bomen die gesnoeid waren en het bijwonen van bouwvergaderingen. Bij dit project werd onze projectmanager gemiddeld 32 uur per week ingezet.