Logisch, tree-o-logic

De actuele projecten van onze European Tree Technicians en adviseurs

Benieuwd met welke opdrachtgevers tree-o-logic recent heeft samengewerkt? Hieronder vindt u een selectie van onze actuele projecten.

Gemeente Heumen

Voor gemeente Heumen verzorgt tree-o-logic het boombeheerplan. Het hoofddoel van dit boombeheerplan is het vastleggen hoe en binnen welke kaders de gemeente de komende 15 jaar omgaat met het onderhoud aan bomen in eigendom of beheer van de gemeente.

Gemeente Nijkerk

De gemeente Nijkerk gaf ons de opdracht ook in 2016 de visuele boomveiligheidscontrole uit te voeren, in het kader van de zorgplicht. Ook zullen de jaarlijks te controleren attentiebomen en de door de aannemer gesnoeide bomen gecontroleerd en gemuteerd worden.

Gemeente Wageningen

Voor de gemeente Wageningen verzorgt tree-o-logic ook in 2016 de beoordeling van de kapaanvragen. Dit wordt objectief en aan de hand van de Beleidsregels Bomenverordening 2010 uitgevoerd door een senior boomtechnisch adviseur van tree-o-logic.

Al eerder verzorgde tree-o-logic de inventarisatie van de particuliere monumentale bomen binnen de gemeente.

Taxaties voor diverse opdrachtgevers

Voor diverse gemeenten verzorgt tree-o-logic ook in 2016 de schadetaxatie bij schade aan bomen. 

Provincie Gelderland

Voor de provincie Gelderland verzorgt tree-o-logic de boomveiligheidscontrole bij ruim 90.000 bomen volgens de VTA-methodiek.

Voor de periode 2016-2017 verzorgt tree-o-logic diverse onderzoeken voor de provincie Gelderland. Het betreft het uitvoeren van vitaliteitsonderzoeken en flora- en faunaonderzoeken.

Gemeente Buren

tree-o-logic ondersteunt de gemeente Buren bij de kwaliteitsschouw van de groenelementen binnen de gemeente.

In verband met de voorgenomen herinrichting van de Buitenhuizerpoort heeft tree-o-logic een bomen effect analyse uitgevoerd.

Gemeente Barendrecht

In opdracht van gemeente Barendrecht heeft tree-o-logic diverse groeiplaatsenonderzoeken uitgevoerd.

Gemeente Staphorst

tree-o-logic heeft de inspectie van de attentiebomen in de gemeente Staphorst uitgevoerd. Daarnaast hebben we in opdracht van de gemeente een bomenbeleidsplan opgesteld en afgerond.

Gemeente Alphen aan de Rijn

In Alphen aan de Rijn is tree-o-logic bezig een boomveiligheidscontrole uit te voeren onder 13.000 bomen.

Al eerder in 2016 verzorgde tree-o-logic een update van de gemeentelijke monumentale bomen. Het betreft de monumentale bomen van de 3 samengevoegde gemeenten Alphen aan de Rijn, Boskoop en Rijnwoude. Alle gegevens van deze bomen zijn geactualiseerd en gestructureerd.

Gemeente Eijsden-Margraten

Voor de gemeente Eijsden-Margraten heeft tree-o-logic het volledige bomenstand geinventariseerd en geinspecteerd. De gemeente beschikt nu over een volledig actueel bomenbestand met inzicht in de kwaliteit van de bomen en de te nemen maatregelen m.b.t. veiligheid en regulier beheer van de bomen.

Gemeente Heerenveen

In gemeente Heerenveen is tree-o-logic bezig een boomveiligheidscontrole uit te voeren bij de ruim 23.000 gemeentelijke bomen in het programma Obsurv. 

Gemeente Giessenlanden

Voor de gemeente Giessenlanden verzorgd tree-o-logic binnen een cyclus van 3 jaar de inspectie van circa 5000 bomen.

Gemeente Rhenen

Voor de gemeente Rhenen inventariseert en registreert tree-o-logic de particuliere monumentale bomen binnen de gemeente.

Gemeente Ede

Voor de gemeente Ede heeft tree-o-logic het nader onderzoek uitgevoerd bij een aantal oude laanbomen op het mooie landgoed Kernhem.

boom verplanten; boomspecialist
waardebepaling bomen; boombeheerplan