Projecten
Bouw en infra

Boombeheer bij bouw- en infraprojecten

Bij planning en uitvoering van projecten in de (woning)bouw of infrastructuur rijzen soms vragen rond het beheer van bestaande of de aanplant van toekomstige groenvoorzieningen.


Betreft dit alleen struiken en borders, dan kunt u het meestal wel met een hovenier af. Komen er bestaande of nieuwe bomen aan te pas, dan helpen onze specialisten in onderhoud en beheer van bomen en boombestanden u graag bij het nemen van de juiste beslissingen.




Planning en aanplant bomen



Wilt u bij een nieuw gebouw of langs een weg of laan bomen plaatsen, dan moeten er doordachte keuzes gemaakt worden. Welke bomen zijn hier op hun plaats? Kunnen we soorten combineren? Is de bodem geschikt? Welke maatregelen zijn nodig om de gekozen bomen voldoende ruimte te bieden, boven en onder de grond? Onze specialisten ondersteunen het planningsproces met onder meer groeiplaatsonderzoek, advies over boomsoorten en eventueel ook de visualisatie van het groeipatroon in relatie tot de bebouwing, inclusief prognose voor de komende decennia.



Onderhoud en beheer van bomen

Als u bomen selecteert en aanplant is het belangrijk vooraf te bedenken wat de onderhoudsintensiteit zal zijn.

Sommige bomen vragen nu eenmaal meer werk dan andere. Denk aan snoeibeurten, bladval, eventuele aantrekkingskracht voor insecten. Dit heeft invloed op de exploitatie en de ‘life cycle costs’ van het project. Iets dat uw opdrachtgever graag mee zal nemen in de rendementsberekening en het bepalen van servicekosten voor de gebruikers van het project.



VERWIJDEREN EN VERPLANTEN VAN BOMEN

Als ‘boomologen’ krijgen wij regelmatig vragen over bomen die in de weg staan bij de verbreding van een weg of de bouw van een pand.


In sommige gevallen hebben die bomen zó veel historische of sentimentele waarde dat ze gered moeten worden. Wij kunnen dan onderzoeken of het mogelijk is de betreffende boom uit te graven en te herplanten op een veiliger plek. Inclusief inspectie van de nieuwe groeiplaats en een realistische inschatting wat de operatie zal kosten.



Professioneel boombeheer voor bouw- en infrastructuurprojecten


Tree-o-logic biedt expertise in strategisch boombeheer voor bouwprojecten, inclusief beleidsadvies, selectie van geschikte boomsoorten en planning voor groeiplaatsen, om een duurzame en aantrekkelijke omgeving te creëren. Wij vertellen u graag meer over de mogelijkheden.


Ontdek verder