Gemeente Amsterdam

-Gezond groen voor een veilige leefomgeving-

Gemeente Amsterdam heeft veel bomen, ongeveer een boom per drie inwoners. Met 862.965 inwoners zijn dat dus ongeveer 287.655 bomen.


Om bij te dragen aan een veilige leefomgeving met gezond groen heeft tree-o-logic in 2018 en 2019 een deel van deze bomen gecontroleerd in de stadsdelen Nieuw West, Noord en het Amsterdamse Bos. Ook in maart zullen we weer starten met de boomveiligheidscontrole van de bomen binnen de deelgebieden.
Bij de inventarisatie en inspectie wordt gekeken naar de onderhoudstoestand van de boom, hoe staat deze erbij, en tegelijkertijd wordt het bomenbestand van de gemeente geactualiseerd, bomen die er niet meer staan worden uit het bestand gehaald en bomen die nog niet in het bestand staan worden nauwkeurig ingetekend.


Met de oplevering van het project heeft de gemeente Amsterdam dus een actueel bomenbestand van de stadsdelen Nieuw West, Noord en het Amsterdamse bos. Daarnaast heeft de gemeente een duidelijk overzicht van de status van de bomen, waar moet er gesnoeid worden, of voor welke bomen moeten we extra maatregelen treffen.