Gemeente Den Haag

-Actualisatie bomen beleidsplan-

In 2019 werkte gemeente Den Haag aan de actualisatie van het beleid voor straatbomen, terwijl er tegelijkertijd een stedelijk beheerplan opgesteld werd. Aan tree-o-logic dus de vraag of er een beleid- en beheerplan opgesteld kon worden.


In samenwerking met medewerkers van de gemeente heeft het beheerplan vorm gekregen en voor het illustreren van het plan werd er samengewerkt met een tekenaar.

Het opstellen van het beleid- en beheerplan bestond uit verschillende werkzaamheden zoals inventarisatie van de werkwijze van de gemeente, organiseren van bijeenkomsten om opties te bespreken, overleg met de opdrachtgever over het concept. Tree-o-logic heeft inmiddels de nodige ervaring op het gebied van beleid en beheer, er zijn verschillende gemeenten waarvoor wij eerder een beleid- en beheerplan schreven. Uit deze kennis en ervaring konden onze specialisten putten om het plan voor gemeente Den Haag vorm te geven.