Gemeente Echt-Susteren

-Onderzoek en actualisatie bomenbestand-

Tree-o-logic is afgereisd naar het zuiden van het land: Limburg, om daar een aantal bomen nader te onderzoeken. Nader onderzoek wordt verricht bij bomen waarvan tijdens een visuele controle toch niet voldoende kon vastgesteld worden wat de ernst van de aantasting of afwijking was.


Door middel van meetapparatuur in de vorm van een resistograaf, een picus en/of een trekproef kan vastgesteld worden hoe de stabiliteit en breukvastheid is.


Lees hier meer over inventarisatie en inspectie door Tree-O-Logic.


Collega Anton van der Vegt is een aantal dagen naar gemeente Echt-Susteren geweest en heeft daar 123 bomen onderzocht, daar kwam ook een hoogwerker aan te pas. Tijdens het nader onderzoek is het bomenbestand van de gemeente geactualiseerd met de bevindingen van onze boomtechnisch adviseur.


Tree-o-logic heeft de gemeente Echt-Susteren geadviseerd om de meeste bomen na een jaar of meerdere jaren opnieuw te laten onderzoeken, het blijven risicobomen. Bij een aantal bomen zijn maatregelen voorgeschreven en voor dertien bomen is een kapadvies gegeven, het veiligheidsrisico is daarvan dusdanig dat het voor de omgeving beter is dat deze gekapt worden