Gemeente Ede

-Fietspadproject - H240 Somatunnel-

In de gemeente Ede wordt gewerkt aan de ontwikkeling van het fietspadproject – H240 Somatunnel.


De aanrijroutes van de tunnel worden geoptimaliseerd aan de hand van een maatregelpakket en aan de hand daarvan op een gedeelte van de aanrijdroute deze maatregelen te realiseren.


Onderzoeksvraag

“kunnen de bomen, in het perspectief van de voorgenomen werkzaamheden, in hun huidige verschijningsvorm en op deze standplaats, duurzaam behouden blijven? "

Aan de hand van deze vraag hebben we de bomen, kabels en leidingen binnen de projectzone ingemeten, tegelijkertijd vond er een beoordeling van de huidige situatie plaats door middel van visuele controle en daarnaast werd er, zowel boven- als ondergronds een groeiplaatsonderzoek verricht.


Voor het groeiplaatsonderzoek zijn proefsleuven gegraven om het bewortelingsprofiel en de bodemsamenstelling in kaart te brengen, hierbij wordt gebruik gemaakt van een zg. grondzuiger en/of er worden grondboringen gedaan.


Ten slotte zijn de resultaten in een rapport verwerkt met daarbij geformuleerde randvoorwaarden, boom-beschermende maatregelen, advisering met betrekking tot sortiment, groeiplaatsinrichting, eventuele bemestingen en overige advisering waaronder de mogelijkheden met betrekking tot het toe te passen verhardingstype (met voor-en nadelen).