Gemeente Krimpenerwaard

Eenheid in bomenbeleid

De gemeente Krimpenerwaard is een jonge gemeente, in 2015 zijn 5 gemeenten samen gegaan en zo is Krimpenerwaard ontstaan.


De openbare ruimte neemt een belangrijke plaats in. Dat is ook terug te zien in het logo van Krimpenerwaard, Waar het groen en blauw in terug komt, natuur en water. Een belangrijkonderdeel van dit groen zijn de vele bomen die de gemeente rijk is. In deze vijf voormalige gemeentes golden andere regels die na de fusie van kracht bleven voor de gebieden die vielen onder de oude gemeentegrenzen.
Dit zorgde voor een ingewikkeld bomenbeleid dat sterk verschilde binnen de gemeente. In 2019 hebben wij daarom voor gemeente Krimpenerwaard een beleidsplan opgesteld voor de bomen, over boomverordeningen en alles wat er bij bomen komt kijken.


In 2019 heeft tree-o-logic daarom een beleidsplan voor Krimpenerwaard geschreven om als onafhankelijke deskundige partij de gemeente te ondersteunen en te ontzorgen.


Ook aan de burgers werd gedacht. Er werd vooraf een thema avond georganiseerd waarbij de belanghebbenden geïnformeerd werden over de plannen van de gemeente. Verder kregen bewoners de mogelijkheid om op eigen initiatief een vervangingsplan op te stellen, bijvoorbeeld als bomen veel overlast geven. Ook waren er diverse werkgroepen actief het meedenken in de ontwerpfase. Ten slotte neemt Krimpenerwaard actief deel aan de jaarlijkse boomfeestdag.


Tree-o-logic is begonnen met het terug brengen van de vijf bestaande bomenverordeningen naar 1 bomenverordening. De uitkomsten daarvan en het concept van de verordening zijn besproken met de burgers tijdens bovengenoemde thema avond.