Gemeente 's-Hertogenbosch

-Duurzaam wonen door een vergroeningsplan-

Duurzaam wonen in ’s-Hertogenbosch, daar wordt hard aan gewerkt door de gemeente. Tree-o-logic zet haar kennis en ervaring in om hierbij ondersteuning te bieden. Voor de gemeente ’s-Hertogenbosch wordt er gewerkt aan een vergroeningsplan met duidelijke handvaten en praktische toepassingen.


"Tree-o-logic ondersteunt met een

vergroeningsplan met duidelijke handvatten

en praktische toepassingen."


Het plan wordt afgestemd met de contactpersonen binnen de gemeente waarmee regelmatig overleg wordt gehouden. Doordat collega’s Kees Flier en Marc van Scherpenzeel een aantal jaren gedetacheerd hebben gezeten binnen de gemeente hebben we een duidelijk beeld van de organisatie, dit helpt in het begrijpen van vraagstukken vanuit de gemeente. Ook de gesprekken met verschillende afdelingen binnen ’s-Hertogenbosch namen wij voor onze rekening zodat wij een volledig plan kunnen schrijven.


Concreet zoeken wij naar terreinen waar mogelijkheden zijn om bomen en/of bosvlakken te kunnen planten. Daarnaast kijken wij welke (klimaat)bomen geschikt zijn per locatie, zo kan groen effectief worden ingezet.