Waterschap Vallei en Veluwe

-inventariseren en inspecteren van bomen-

Het Waterschap Vallei en Veluwe is verantwoordelijk voor ca. 5.318 bomen en ca. 73 bosvlakken. Met het oog op de veiligheid van de waterkeringen en recreatie is het van belang dat het Waterschap bomen en bosvlakken veilig en gezond houdt.


Ter ondersteuning van deze verantwoordelijkheid inspecteert tree-o-logic de bomen en bosvlakken. Bestaande bomen zijn visueel gecontroleerd op biologische en mechanische gebreken en aantastingen die een risico vormen voor de omgeving.

Als aanvulling worden een hamer en prikstok ingezet. Door middel van inventarisatie zijn bomen en bosvlakken in kaart gebracht die nog niet in het bomenbestand van Waterschap Vallei en Veluwe geregistreerd stonden.


Het resultaat? Een volledig en actueel overzicht van bomen en bosvlakken voor het Waterschap. Met de aangeleverde gegevens kan een begroting en planning worden opgesteld voor efficient en effectief beheer.???????