{weer} de regie over
bomen en groen!

Al jarenlang houden wij als onafhankelijk adviesbureau ons bezig met onderzoek en advies op het gebied van boombeheer.Wij helpen u graag met het opzetten en uitvoeren van efficiënt boombeleid en -beheer en helpen u graag bij alle andere boomgerelateerde vraagstukken. Zo zijn we met u verantwoordelijk voor een veilige omgeving met gezond groen! Benieuwd of dit wat voor u is?

beleid, beheer
en strategie
Met de nieuwe Omgevingswet krijgen gemeenten meer verantwoordelijkheid voor het ruimtelijk beleid. Onderdeel daarvan is een goed beheer van de bomen binnen de gemeentegrenzen. Als beheerder van het bomenbestand kunt u structuur brengen in het bomenbeheer van de gemeente met een bomenbeleidsplan. Dit is dan weer een onderdeel van het omgevingsplan en de omgevingsvisie.

Tree-O-Logic
partner in bomen

Als onafhankelijk boomtechnisch onderzoeks- en adviesbureau helpen wij u met het opzetten en uitvoeren van efficiënt beheer en het omgaan met specifieke vraagstukken.
Onze gecertificeerde European Tree Technicians, geregistreerde NVTB-taxateurs en boomveiligheidscontroleurs staan voor u klaar om strategische uitgangspunten en kaders vast te stellen voor een helder beheerplan.

databeheer, taxaties,
de bea – bekijk wat wij voor uw organisatie kunnen betekenen.

Het nut van
investeren in
bomen en groen.

Bomen en groen:
professie en passie.

Boomveiligheidscontroleurs en -inspecteurs

Data-inspecteurs bomen

European Tree Workers

European Tree Technicians

Flora & Fauna deskundigen

Geregistreerde Taxateur

Data- en GIS-adviseur

Adviseur beleid en beheer

Boomtechnisch adviseur


asset management met Treeasset.

Tree-O-Logic heeft een online tool beschikbaar voor de complete asset bomen: Treeasset® Het hele areaal en beheerproces is hiermee inzichtelijk, inclusief een duidelijk taak- en rolverdeling.Online analyseren
met
Treedash.

installeren wordt online

complex wordt eenvoudig

traag wordt snel

foutgevoelig wordt perfect​​​​​​​


Wij werken
door het
gehele land.