diensten

Boom technisch onderzoek

Boomtechnisch onderzoek als basis voor datagestuurd beheer

Voordat u kunt beginnen aan verstandig beheer moet u weten wat de actuele stand van zaken is. Hoe staan de bomen in uw beheergebied er bij? Gezien het vaak onoverzichtelijke bomenbestand adviseren wij om te beginnen met een inventarisatie.


U wilt allereerst weten hoeveel bomen u in beheer hebt en waar ze staan. Vervolgens controleren we wat hun veiligheids- en onderhoudsstatus is. Al deze data verzamelen we in onze interne applicatie Treeasset of in uw eigen boombeheersysteem. Om al deze data handelbaar en goed inzichtelijk te krijgen, gebruiken we onze speciaal daarvoor ontwikkelde tool Treedash: een online en interactief dashboard waarmee u heel eenvoudig de juiste (combinatie van) bomen kunt opdiepen. Zodat u de juiste keuzes kunt maken.
Welke boomtechnische informatie verzamelen?Bij een eerste visuele verkenningsronde herkennen onze ervaren boomveiligheidsinspecteurs (gecertificeerde Data Inspecteurs Bomen) al snel gebreken en aantastingen. Zij beoordelen uw bomen op mechanische en biologische aantastingen als de kastanjebloedingsziekte, massaria, essentaksterfte, roetschorsziekte of houtrot. Eventueel kunnen ze de stabiliteit en de breukvastheid van de bomen nader onderzoeken met een resistograaf, een geluidstomograaf of een fysieke trekproef.Beleidsontwikkeling

Boombeheer heeft ook te maken met de veiligheid. U bent verantwoordelijk voor schade door een gebrek aan beheer.


Sommige boomsoorten kunnen door ziekte ongemerkt zodanig aangetast worden dat bij een flinke wind enorme takken afbreken, of instabiel raken. Onderdeel van het boomtechnisch onderzoek is het vaststellen van de staat van onderhoud en aangeven hoe urgent een snoeibeurt is. Deze informatie, gekoppeld aan de gegevens in uw databestanden, is de ideale input voor een planning van de onderhoudswerkzaamheden. En levert bovendien harde data op voor uw beleidsplannen en de financiële onderbouwing daarvan.

Groeiplaatsonderzoek nieuwe bomen ​​​​​​​

Er zijn verschillende redenen om een groeiplaatsonderzoek te doen. Als u ergens nieuwe bomen wilt planten, kunt u laten uitzoeken welke boomsoort(en) het beste passen bij de gekozen locatie.

De bodemkwaliteit en de beschikbare ruimte - zowel boven als onder de grond - hebben grote invloed op de groei en daarmee op de kwaliteit van de bomen. Het is zaak bomen te kiezen die aansluiten bij die omstandigheden en ook in de toekomst klimaatbestendig zijn. Een verkeerde boom kan in de verdrukking komen en zal na enkele jaren niet aan het beoogde beeld voldoen of zelfs sneuvelen.Groeiplaatsonderzoek bestaande bomen

Het gebeurt vaak dat bestaande bomen op een bepaalde plek niet floreren of steeds lijden onder veranderende omstandigheden. Bijvoorbeeld doordat bodemverdichting is opgetreden tijdens aanleg, renovatie of onderhoud aan de wegen en de ondergrond.


We zien dan groeistagnatie, verminderde bladbezetting of zelfs sterfte. Groeiplaatsonderzoek kan uitwijzen wat er aan de hand is en aanknopingspunten bieden voor maatregelen om weer optimale ondergrondse omstandigheden te creëren voor hernieuwde vitaliteit en groei van de bomen. Soms kunnen we met relatief eenvoudige ingrepen mooie oude bomen een nieuw leven bieden.Boomdata voor duurzaam groenbeheer


Wilt u inzicht in boomcondities en effectieve onderhoudsplanning? Neem contact op voor een demonstratie van onze boombeheertools.