Asset management
voor bomen.

-asset management-Met Asset Management beheert u de bezittingen in de openbare ruimte systematisch. Hierbij dient een goede balans te worden gevonden tussen de risico’s, doelen en kosten over de volledige levensduur van het object.


Controle over de beheerperiode

Dat geld ook voor uw bomen, waarbij het doel is dat deze een maximale bijdrage leveren aan de gestelde doelstellingen. Al vanaf de aanplant dient hiermee rekening te worden gehouden en uiteraard gedurende de gehele beheerperiode. Hierbij dienen ook alle taken en verantwoordelijkheden duidelijk te zijn.

wij borgen...

... dat alle taken worden uitgevoerd

... iedereen weet wie wat moet doen en dat men daarop kan worden aangesproken

... er eigenaarschap wordt gecreëerd voor de uitvoering van de taken

... helder is waarom een taak moet worden uitgevoerd en wat hiervan de invloed is op het totale beheerproces


Tree-o-logic ondersteunt u met het uitvoering geven aan assetmanagement rond bomen. Als geen ander weten onze adviseurs wat er zich binnen deze beheerketen afspeelt en welke taken uitgevoerd dienen te worden. Daarnaast hebben zij een goed overzicht van alle disciplines binnen de hele openbare ruimten en kunnen zij hier integraal op inspelen. Ook in het beheren van data en informatie hebben we alle kennis in huis.