Ontdek i-Tree

strategische vergroening van de buitenruimte

Wat is de waarde van een boom?


Hoe kunnen we sturen op niet alleen de (onderhouds)kosten, maar ook op de baten van bomen? i-Tree geeft inzicht in de ecosysteemdiensten die bomen leveren. Hier kan ook een waarde in euro’s aan verbonden worden. Dit biedt handvatten om met ontwerp, beleid en beheer, gericht te sturen om deze baten te benutten en waar mogelijk uit te breiden.


Op elk gebiedsniveau kunnen de baten berekend worden. Denk aan:


• Filtering van luchtvervuilende stoffen;

• Waterafvang/buffering;

• CO2 vastlegging/voorraad.

De strategische mogelijkhedenTree-O-Logic gebruikt i-Tree tevens als onderdeel van de strategie wat betreft de vergroening van de buitenruimte. Hierbij worden op basis van diverse geografische- en data-analyses, kansrijke locaties in beeld gebracht waar extra bomen geplant kunnen worden. Vervolgens kunnen van de bomen op deze locaties - aan de hand van het ontwerp, groeiplaatsinrichting en de sortimentskeuze - de ecosysteemdiensten berekend worden. Kom in contact > met Tree-O-Logic.


Bijzondere bomen verdienen de aandacht

Bekijk hieronder de bomen uit de Gemeente altena


Benieuwd wat i-Tree/vergroening voor uw organisatie kan betekenen?


Bel (0318) 479 166 of mail ons gerust voor meer informatie!