Bomen van a tot z
bij tree-o-logic.

Tree-o-logic ondersteunt u bij het boombeheer en -onderhoud.
U huurt ons onafhankelijke boomtechnische onderzoeks-
en adviesbureau in voor een veelzijdig pakket aan
boomgerelateerde diensten.

Visie en
beleid

Een gevarieerd, gezond, klimaatbestendig en veilig bomenbestand dat bijdraagt aan een groene, gezonde en aantrekkelijke leefomgeving, gedragen door alle partijen. Dat is onze visie en dat zijn doelstellingen die wij van Tree-O-Logic voor ogen hebben bij het opstellen van bomenbeleidsplannen.

» Visie & ambitie

» Budgettering

» Klimaatadaptatie

» Wet -en regelgeving

» Bomenverordening

» Groene kaart

» Burgerparticipatie

Beheer
Goed boombeheer functioneert alleen als u weet wát u moet beheren en wat de kwaliteit van de te beheren bomen is. Alleen dan kunt u ook een goede (meerjaren) begroting opstellen voor de te beheren bomen.

» Strategie

» Begroting

» Planning

» Aanplant & groeiplaatsinrichting

» Onderhoud & veiligheid

» Ziekten & aantastingen

Project
voorbereiding

De basis van professioneel beheer is een goed uitgevoerde inventarisatie. Data die hierbij wordt verzameld vormt een belangrijke bron voor het reserveren van budgetten voor onderhoud en vervanging van bomen.

» Randvoorwaarden

» Beheersysteem

» Datastructuur

Inventarisatie
en inspectie

U bent verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van bomen. Daar komt veel bij kijken. Van strategische keuzes over het groen in de omgeving tot praktische beslissingen over bijvoorbeeld een verplanting.

» Boomveiligheidscontrole

» Onderhoudsstaat

» Ziekten en plagen

» Nader onderzoek

» Stabiliteit

» Breukvastheid

» Groeiplaats

» Verplantbaarheid

aanbesteding
U bent verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van bomen. Daar komt veel bij kijken. Van strategische keuzes over het groen in de omgeving tot praktische beslissingen over bijvoorbeeld een verplanting.

» Datacontrole

» Data-analyse

» Bestek

» Directieraming

» Aanbestedingsprocedure

Project
management

U heeft behoefte aan een ervaren vakspecialist bomen en groen die een tijdelijke onderbezetting opvangt. Of u zoekt voor een specifiek project een ervaren projectmanager. Doordat onze vakspecialisten al bij een groot aantal (gemeentelijke) organisaties werkzaam zijn geweest, is er brede kennis aanwezig.

» Directievoering & toezicht

» Planning & budgetbewaking

Daden zeggen meer dan woorden – bekijk sprekende voorbeelden uit de praktijk.