Concreet beheer,
voor de lange termijn.

-Beheer-Goed boombeheer functioneert alleen als u weet wát u moet beheren en wat de kwaliteit van de te beheren bomen is. Alleen dan kunt u ook een goede (meerjaren) begroting opstellen voor de te beheren bomen.


Kaderen

De beheeradviseurs van Tree-O-Logic zorgen voor de juiste input die nodig is om strategische uitgangspunten en kaders vast te stellen voor een helder beheerplan. Mist u actuele gegevens die als input voor een goed beheerplan nodig zijn, dan kan Tree-O-Logic een inventarisatie uitvoeren.


Concretiseren

Om een concreet beheerplan op te kunnen stellen is immers goed inzicht in de kwaliteit van uw boombestand nodig. Door de juiste planmatige aanpak realiseert u de hoogste kwaliteit én de meeste efficiency, waarbij ook de (meerjarige) beheerkosten en benodigde uren vooraf inzichtelijk worden gemaakt.
Door tevens gebruik te maken van onze online tools, heeft u een uitstekend inzicht in de resultaten van uw beheer. U heeft met deze tool eenvoudig volledige regie over uw boomdata.