+-Module Regulier beheer
 • Compleet beheerproces van inventarisatie, inspectie, uitvoering en toezicht in één overzichtelijke online kaart
 • Systeem is op maat in te richten met taak- en rolverdeling (autorisatie)
 • Visualisatie op kaart, lijstoverzicht en dashboard
 • Verschillende thematische presentaties op te slaan voor o.a.: inspecteren, snoeien, rooien en toezicht
 • Krachtige analysemogelijkheden vanuit de kaart
 • Koppeling met veel verschillende referentielagen en Open GIS data mogelijk
 • Altijd online inzicht in de kaart en geschikt voor elk device
 • Borging van inspectie- en onderhoudshistorie in geautomatiseerd logboek
 • Trendanalyses mogelijk tussen verschillende jaren, overzichtelijk gepresenteerd in een dashboard
+-Module Monumentale / beschermwaardige bomen

 • Monumentale/beschermwaardige bomen online ontsluiten in het paspoort

 • Eenvoudig in te richten en af te stemmen op het bomenbeleid

 • Vastleggen van zowel punt, lijn en vlak

 • Werken met puntenscores (Groene kaart, of eigen criteria)

 • Koppeling naar de website van de gemeente is mogelijk

 • Itree


+-Module Eikenprocessierups (EPR)
 • Advies (denk aan het type bestrijding)
 • Borging beheerprocessen
 • Beleid-inspectie-uitvoering-rapportage
 • Eenvoudige onlinetool die naar eigen wensen is in te richten
 • Monitoring
+-Module Essentaksterfte (ETS)
 • Paspoort en legenda op maat in te richten
 • Historie d.m.v. logfiles wordt automatisch geborgd
 • Inspectie, uitvoering en monitoring vanuit 1 online module
 • Vastleggen van dronebeelden mogelijk
 • Dashboard met resultaten en trendanalyses


+-Module Vergroening/klimaat
 • Beheerproces van beleid, locatiekeuze en uitvoering
 • Participatieproces met bewoners
 • BGT kaart inclusief open databronnen
 • Werkproces inzichtelijk maken in kaart en dashboard
 • Vergroeningskaart ontsluiten naar website van de gemeente
+-Module Groenvlakken
 • Compleet proces van inventarisatie, inspectie en uitvoering geborgd in 1 kaart
 • Visualisatie op kaart, lijstoverzicht en dashboarding
 • Te koppelen aan monitoring, vergroening en omvormingsmodule
 • Kaart en data op maat in te richten
 • Borging van onderhoudshistorie d.m.v. logging
 • Meldingsproces op maat in te richten
 • Altijd online inzicht in de kaart en geschikt voor elk device
+-Module Flora en fauna
 • Flora en fauna onderzoek vastleggen bij bomen en groenvlakken
 • Rapportage inclusief foto's en meetgegevens
 • Historie d.m.v. logfiles worden automatisch geborgd
 • Aantoonbaar zorgvuldig handelen
+-Module Nader onderzoek
 • Een nader onderzoek wordt vastgelegd in een bomenpaspoort
 • Foto's en meetresultaten worden ook hierin opgenomen
 • Eenvoudig en naar eigen wens in te richten
 • Overal online te raadplegen
 • Zowel de BVC, het nader onderzoek en de historie is van elke boom inzichtelijk