Bomen effect analyse,
inzicht in bomen.

Bomen Effect Analyse
Heeft u een prachtige ontwikkellocatie op het oog waar u een schitterend gebouw wilt realiseren. Of heeft u plannen om een stadscentrum, woonwijk of straat te vitaliseren. Of gaat u kabels en leidingen aanbrengen of verwijderen. Vaak staan er waardevolle of zelfs monumentale bomen die u wilt behouden


Expertise

De boomtechnisch specialisten van Tree-o-logic hebben de expertise om de effecten van uw voorgenomen plannen op de kwaliteit en het duurzaam behoud van bomen inzichtelijk te maken.
Na het beoordelen van uw plannen en de (beleids)status van de bomen binnen het projectgebied, volgt een onderzoek op de projectlocatie.
Op de projectlocatie wordt een kwaliteitscheck bij de aanwezige bomen uitgevoerd. Daarnaast wordt door middel van een gericht bodemonderzoek de beworteling en bodemkwaliteit beoordeeld en opgenomen.


bEA-rapport

In ons BEA-rapport worden heldere en gerichte randvoorwaarden, beschermende maatregelen en eventuele projectaanpassingen beschreven om de ‘te handhaven bomen’ duurzaam te handhaven c.q. in te passen.