Vergroen de omgeving mee
met de klimaatsverandering.

-Klimaatadaptief vergroenen-

Door klimaatverandering nemen extreme wateroverlast, hitte en droogte toe. Deze effecten zijn bijzonder sterk in de stedelijke/bebouwde omgeving. Door een hoge mate aan verharde oppervlakken en weinig groen, is er beperkte ruimte voor de infiltratie/ berging van regenwater. Extreme buien kunnen zo niet worden opgevangen en kunnen schade veroorzaken aan gebouwen, infrastructuur en buitenruimte.


Opwarming

Daarnaast warmt de stedelijke ruimte sneller op en houdt deze warmte langer vast. Het zogenaamde stedelijk hitte-eiland effect, het verschil in luchttemperatuur tussen een stad en het omliggende gebied, kan zo oplopen tot wel 7 °C. Bewoners, met name ouderen, mensen met hart- en vaatziekten en kinderen, kunnen last hebben van hittestress. Ook kan hittestress leiden tot verminderde concentratie/ slaap en arbeidsproductiviteit.

Stappenplan klimaatadaptief vergroenen

-stap 1-

Inventarisatie van de huidige kwaliteit en kwantiteit van het gemeentelijke groen middels satellietbeelden, data-analyses en veldwerk


-stap 2-

Selecteren van potentieel te vergroenen locaties middels bureaustudie en veldwerk


-stap 3-

Burgerparticipatie door middel van het ophalen van ervaringen en wensen van burgers in hun wijk of buurt


-stap 4-

Toetsing van alle potentieel te vergroenen locaties (go - no go). Rekening houdend met (on)mogelijkheden qua functiewisseling of lopende afspraken met andere partijen


-stap 5-

Het uitwerken van een geschikt groenontwerp per locatie, rekening houdend met (omgevings)kwaliteit, biodiversiteit en klimaatadaptatie

Onze online tools helpen u bij het inzichtelijk maken van deze stappen en de resultaten hiervan.