Waardebepaling van bomen,
door NVTB taxateurs.

waardebepaling en taxatie

U maakt jaarlijks budget vrij om uw bomen na een jarenlange begeleidingsperiode en regelmatig onderhoud op een bepaalde locatie duurzaam in stand te houden.


FLORA EN FAUNASPECIALISTEN

Regelmatig komt het voor dat door toedoen van derden uw bomen ernstig beschadigd en verwijderd moeten worden. Of moeten bomen vanuit zwaarwegende besluiten wijken en financieel- of elders- gecompenseerd worden. Maar hoeveel is uw boom, of zijn uw bomen waard en wat is een reële schadecompensatie?


Nederlandse vereniging van taxateurs van bomen

Tree-o-logic geeft u hierop een helder en onderbouwd antwoord vanuit vakkundige expertise.
Tree-o-logic is aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Taxateurs van Bomen, de NVTB. Aan de hand van de geldende richtlijnen bepalen we de waarde van de boom- of bomen en de omvang van de schade.