Bomen nemen geen vakantie.

In Nederland staan ruim 16 miljoen straat- en laanbomen, en daar zijn wij trots op. Want bomen zijn de longen van de aarde, zorgen voor verkoeling, biodiversiteit en een aangename leefomgeving. Voor al deze bomen dient de boomeigenaar te voldoen aan de wettelijke zorgplicht (Onrechtmatige daad, artikel 6:162 BW).


Dit komt voort uit de aansprakelijkheidswetgeving (schuldaansprakelijkheid). Dit betekent dat als er schade ontstaat doordat er een tak uit een boom waait of vanwege een omvallende boom, de eigenaar aansprakelijk gesteld kan worden voor de vervolgschade. Diegene die schade lijdt, moet dan aantonen dat de boomeigenaar onvoldoende zorg heeft besteed aan het voorkomen van deze schade, dus nalatig is geweest. Daarom is een periodieke en visuele inspectie door een deskundige een pré. We noemen dit het uitvoeren van een boomveiligheidscontrole. De boomeigenaar toont met deze regelmatige en systematische controle zijn zorgplicht aan. Immers is voorkomen beter dan genezen. {1}
Recreatie en boombeheer... veiligheid en zorgplicht

Als je recreatie-faciliteiten aanbiedt in een boomrijke of parkachtige omgeving, ben je verplicht je eigen bomen optimaal te beheren. Doe je dit niet, dan ben je als eigenaar verantwoordelijk voor eventuele schade van recreanten. Soms kan er sprake zijn van een overmacht situatie door extreme weersomstandigheden. Maar ook in die situaties is het uitermate rustgevend als je weet dat de zaken op orde zijn. Neem daarom verantwoordelijkheid en voorkom schadeclaims met aantoonbaar zorgvuldig en planmatig boombeheer.
Planmatig boombeheer begint met een inventarisatie van het bomenbestand. Vervolgens registratie van en inzicht in de actuele staat van de aanwezige bomen. En dat gaat verder met actief onderhoud, snoeien van dode takken en verwijderen van dode en/of zieke bomen. En het mooie is: u heeft hiermee niet alleen de veiligheid op orde, maar weet ook exact de kwaliteits- en onderhoudstoestand van uw bomen! En laat dat nu net heel fijn zijn bij het berekenen van het benodigde onderhoudsbudget.Veilig recreëren? Bomen beheren!


Al jarenlang houden wij als onafhankelijk adviesbureau ons bezig met onderzoek en advies op het gebied van boombeheer. Wij helpen u graag met het opzetten en uitvoeren van efficiënt boombeleid en -beheer en helpen u graag bij alle andere boom gerelateerde vraagstukken. Zo zijn we, met u, verantwoordelijk voor een veilige omgeving met gezond groen, waar het fijn recreëren is!
Ook kan Tree-o-logic advies geven bij het creëren van meer groen en biodiversiteit op uw camping en/of vakantiepark.


{1} Zie ook: https://www.bomenrecht.nl/schade-door-een-boom/


Verder bomen? Neem contact opMeer weten over visie, beleid en beheer van bomen in uw gemeente of andere organisatie?