Boomziektes - met boomdata werken aan de conditie van de groene long

Een stad of een regio is als een levend organisme. Belangrijke wegen zijn verkeersaders, een centrum is het hart en een groot park noemen we ‘de groene long’. Dit laatste is eigenlijk wat beperkt, want ook buiten het park staat heel veel groen dat zuurstof produceert, fijnstof afvangt, water vasthoudt en koelte brengt. Alle bomen, struiken en planten in alle parken en lanen (en waterpartijen!) samen zorgen voor een gezonde, zuurstofrijke leefomgeving.


Als adviseurs helpen wij overheidsinstanties en andere verantwoordelijken bij het creëren en onderhouden van een omgeving met drie G’s: Groen, Gezond en Gezellig. We beantwoorden vragen als: hoe monitoren en vergroten we ons groene kapitaal? Wat doen we om onze bomen gezond te houden? Hoe voorkomen we ziektes en plagen? En wat doen we om schimmels, insecten en andere problemen te voorkomen of te bestrijden?
Rupsen en schimmels

Belangrijke bedreigingen voor bomen en/of hun omgeving zijn de essentaksterfte, takbreuk bij populieren, de kastanje-bloedingsziekte, de roetschorsziekte bij esdoorns en de eikenprocessierups. Om bij het signaleren van zo’n bedreiging slagvaardig op te kunnen treden is het slim om vooraf beleid te maken. Dit voorkomt dat een langdurig beslissingsproces een oplossing vertraagt, of – omgekeerd – dat te voortvarend handelen onnodige schade oplevert.Een voorbeeld: takbreukrisico


Hoewel de oorzaak verschilt, kennen zowel kastanjes als populieren problemen met afbrekende takken. Bij de kastanje breken takken als gevolg van de kastanje-bloedingsziekte. Populieren hebben te maken met het uitzakken van takken of bijvoorbeeld een plotselinge verandering in celspanning. Bij beide boomsoorten bestaat het risico dat onverwacht grote takken uit de boom vallen. Dat kan leiden tot schade aan auto’s en onroerend goed, of – erger - lichamelijk letsel. Zodra duidelijk is dat op een bepaalde locatie bomen zijn aangetast, kun je preventief takken innemen of verwijderen, of zo nodig zelfs alle bomen rigoureus kappen. Je moet in ieder geval op korte termijn beslissen. Dus is het handig als je hierop vóóraf beleid hebt gemaakt. Bijvoorbeeld door vast te leggen dat bij meer dan 70% aantasting de hele structuur vervangen moet worden. Als je dat vooraf afspreekt, weet je zonder verder overleg precies wat je moet doen. Uiteraard dient het boomkroonvolume wat hiermee verloren gaat weer gecompenseerd te worden.Treeasset ondersteunt beleid


Het programma Treeasset van Tree-o-Logic ondersteunt in het beheer van bomen in provincies, waterschappen, gemeenten, (vakantie)parken en op landgoederen. In de module ‘Ziekten en aantastingen’ van Treeasset hou je bij waar het mis gaat, hoe ernstig het is, waar en wanneer ingegrepen moet worden en wat de kosten hiervan zijn. Vervolgens kun je op basis van de ingevoerde data beleid maken of bijsturen en budgetteren voor de volgende jaren. Inclusief de verantwoording aan de politiek, bestuurders of investeerders.Staand beleid geeft houvast


Treeasset helpt op basis van de juiste boomdata beleid maken dat vervolgens uitgewerkt kan worden in planmatig beheer. Met als bijkomend voordeel dat je kennis verankert in de organisatie. Als ervaren mensen vertrekken, is de workflow bekend en staat geregistreerd hoe je handelt bij bepaalde omstandigheden. Wat je doet als er een eikenprocessierups-uitbraak is, of als kastanjes ten prooi vallen aan de bloedingsziekte. Bovendien kun je preventieve maatregelen nemen, bijvoorbeeld door klimaatadaptief te vergroenen met een diverser bomenbestand, dat beter bestand is tegen droogte en hitte, of door een essenvariëteit te planten die ongevoelig is voor de essentaksterfte. Zo ondersteunt Treeasset jou te werken aan een duurzame kwaliteit van je groene longen, voor een optimale conditie van de leefomgeving. Gezellig toch?


Verder bomen? Neem contact opMeer weten over visie, beleid en beheer van bomen in uw gemeente of andere organisatie?