Cyclisch beheer houdt de Rijdende Rechter op afstand

Sla de vele uitzendingen van De Rijdende Rechter er maar op na: bomen zijn maar al te vaak grond voor onmin, overlast en (angst voor) schade, met alle gehakketak van dien. Bomen staan te dicht op de erfgrens, bomen vallen om, bomen laten te veel bladeren vallen of een krakende tak bedreigt des buurmans dak.

Als het om reeds geleden of dreigende problemen gaat, zal de Rijdende Rechter steeds concluderen: de eigenaar moet alles doen om mogelijke schade of overlast te voorkomen. Maar als inderdaad aan die voorwaarde voldaan is, kan een onverhoopt alsnog optredende schade of overlast hem of haar niet meer aangerekend worden.
Voorkom problemen met cyclisch boombeheer

In een eerder artikel stipten we al aan hoe je met een boomveiligheidscontrole problemen of toch in ieder geval aansprakelijkheidsstelling kunt voorkomen. Daarbij geldt dan wel de voorwaarde dat die controle moet gebeuren in een frequentie die past bij de situatie. Voor drukke plekken met veel auto’s, fietsers en voetgangers (dus ook lans populaire paden in een park en in het bos) moet dat zelfs minimaal één keer per jaar. Op rustiger locaties is een controle minder vaak noodzakelijk. Hoe dan ook worden in het ideale geval alle bomen die in eigendom zijn periodiek gecontroleerd op gebreken en neemt de eigenaar indien nodig passende maatregelen ter bescherming van de omgeving.Tree-o-logic is specialist in cyclisch beheer


Met onze uitgebreide ervaring en specifieke expertise kunnen we prima een dergelijke planning voor u opzetten, onafhankelijk van de omvang van het bomenbestand. We plannen het dan zó in, dat uw complete bestand systematisch periodiek gecontroleerd wordt. Uit deze controle volgen dan meteen adviezen en concrete aanbevelingen.Meteen onderhoudsopname doen


Veel van onze klanten combineren het inventariseren en controleren van de bomen met een opname van het onderhoud. Je staat immers toch al bij de boom, dus dat gaat dan in één moeite door. Zo breng je gaandeweg het complete groene bezit in kaart.Intelligentie in uitvoering


Belangrijk voordeel van een gedegen onderhoudsopname is dat je ook de uitvoering intelligent kunt inplannen en aansturen. Snoeiers gaan gericht naar bomen die ‘aan de beurt zijn’ om gesnoeid te worden en de gemeente betaalt ook alleen voor die bomen. Zodra door de omvang van het bomenbestand overzicht over de onderhoudsbehoefte lastig te organiseren is, is zo’n gecombineerde veiligheidscontrole en inventarisatie een goede manier om ook het budget naar redelijke proporties terug te snoeien.


“Naar ons oordeel zijn cyclische veiligheidscontrole en een goede onderhoudsplanning onmisbare onderdelen van een verantwoord boombeheer.”


Dat is onze uitspraak, en daar moet u het mee doen.


Verder bomen? Neem contact opMeer weten over visie, beleid en beheer van bomen in uw gemeente of andere organisatie?