Wat te doen met snippergroen?

Groen is hot. Makelaars, ontwikkelaars, gemeenten… iedereen die iets verkoopt in de openbare ruimte, schermt met groen. Maar wie onderhoudt al dat groen? En wie betaalt dat? De afdeling ‘Groen’ van een gemeente moet praten als Brugman om budget vrij te krijgen voor boombeheer. Het is dus zaak om steeds duidelijk te maken hoeveel groen er precies is en hoe belangrijk het is om al dat groen in goede conditie te houden.
Onzichtbare bomen

Bomen hebben enorme positieve impact op het leefgenot van burgers. Als beheerder breng je in kaart hoeveel bomen de gemeente telt. In de praktijk blijkt dat echter minder makkelijk dan je zou denken. Wij merken dat gemeenten vooral individuele bomen tellen. Laanbomen, solitaire bomen, bijzondere bomen. Wat níet meetelt is het ‘snippergroen’, versplinterde bosvlakjes in het buitengebied, groenstroken met bosachtig karakter, bosplantsoenen en groenvlakken. Op een bosperceeltje van 100m2 kunnen tot wel 80 bomen staan. De bomen op dergelijke percelen vallen misschien buiten het zicht van boombeheer, maar wel binnen de gemeentelijke verantwoordelijkheid, óók als er iets misgaat.Verwaarloosde bomen


In een bosplantsoen of een groenvlak staan volwaardige bomen, die net zo goed voor overlast kunnen zorgen als de meer prominente bomen langs een straat. Ze kunnen ook omwaaien op een fietser of auto. Sommige staan op bosvlakjes die grenzen aan particuliere tuinen, waar ze overlast kunnen opleveren. Als de gemeente ze niet in kaart heeft en niet beheert, gaan burgers zelf het heft in de hand nemen. Met alle risico’s van dien.Elke boom telt, dus tel!


Bij Tree-O-Logic hebben we de nodige online tools beschikbaar om het bomenbestand – en dus het héle bomenbestand – van een gemeente helder in kaart te brengen en te beheren. Uit onze ervaringen in de praktijk blijkt dat de meeste gemeenten veel (boom)rijker zijn dan ze denken. Sommige groenbeheerafdelingen hebben soms een substantieel deel hun bestand niet in beeld. Dit is jammer, want vaak worden ook budgetten toegewezen aan de hand van het te beheren groen. Een goede inventarisatie helpt daarbij.Snippergroen is interessant groen


Bomen in een laan kun je amper ‘natuur’ noemen. In de bosplantsoenen gebeuren veel interessantere dingen. Er staat vaak ook wat hout, er leven kleine dieren, en vogeltjes voelen zich in het struikgewas beter thuis dan in een solitaire linde. Je kunt dit soort groene vakken ecologisch beheren en zo de biodiversiteit in de stad versterken. Maar zoals gezegd: alles begint met het in kaart brengen van dit rijke bezit. Ter meerdere eer en glorie van het snippergroen.Het vergeten bomenbestand in kaart


Voor diverse gemeenten stelde Tree-O-Logic een ‘beheerplan bosplantsoen’ of een praktische ‘handleiding bosplantsoen’ op. Hiermee is niet alleen het areaal goed in beeld, maar ook het omgaan met de verschillende thema’s als veiligheid, ecologie en biodiversiteit is duidelijk beschreven. Alles onderbouwd met een praktische werkwijze en heldere planning en begroting.

Benieuwd of uw gemeente misschien meer groen kapitaal bezit dan u denkt? En hoe u het beheer hiervan goed borgt voor de toekomst? Neem gerust contact met ons op!


Verder bomen? Neem contact opMeer weten over visie, beleid en beheer van bomen in uw gemeente of andere organisatie?