Gemeente Heerenveen

-Projectvoorbereiding bomenbestand-

De gemeente Heerenveen is een grote gemeente met veel groen. De bomen van de gemeente staan geregistreerd in Obsurv, een database van alle bomen binnen de gemeente inclusief alle werkzaamheden die uitgevoerd zijn bij de bomen.


Om de gemeente te ontzorgen op gebied van projectvoorbereiding, heeft tree-o-logic een groot deel van dit proces op zich genomen.


Wij zijn begonnen met een actualisatieslag van het bomenbestand in Obsurv, alle bomen zijn geinspecteerd, vervolgens zijn de attentiebomen extra geïnspecteerd en zijn de resultaten teruggekoppeld naar de database van de gemeente.


Hieruit zijn de processen van projectvoorbereiding in gang gezet. Een van deze processen was een lijst met nader te onderzoeken bomen die uitgevoerd moesten worden, vervolgens kwamen daar maatregelen uit voort die uitgevoerd werden door een ander bedrijf, die dit weer aanpaste in het bomenbestand. Een ander proces was het snoeien op basis van de aangeleverde gegevens vanuit Obsurv.


Met deze gegevens heeft tree-o-logic de besteksmonitor van de

gemeente geupdated. Uiteindelijk leverde dit de gemeente dus een volledig en actueel overzicht op van alle bomen in Heerenveen.