Gemeente Rucphen

Verkeersluwmaken autoweg

De gemeente is van plan een weg verkeersluw te maken en een omleidingsroute aan te leggen. Hiervoor wordt een reconstructie van het wegprofiel gerealiseerd.


Deze werkzaamheden hebben mogelijk gevolgen voor de duurzame instandhouding van de bestaande bomen op en rond deze punten. Om de effecten van de werkzaamheden te bepalen is een Bomen Effect Analyse gewenst.


Uit de bomen effect analyse blijkt dat niet alle bomen behouden kunnen worden binnen de projectzone, daarom is in het onderzoek een waardebepaling mee genomen waarin de boomwaarde is vastgelegd (uitgedrukt in geld). Deze waardebepaling kan de gemeente meenemen om een bedrag terug te krijgen om bomen terug te planten. Gelukkig konden de meeste bomen behouden worden m.b.v. specifieke randvoorwaarden.

Onderzoeksvraag:

'Welke effecten hebben de voorgenomen werkzaamheden op het (duurzaam) voortbestaan van de binnen het project aanwezige bomen?'